Wraz ze wzrostem wymagań kadrowych w aptekach spada liczba miejsc szkoleniowych. W przypadku aptek coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowany personel: poszukiwani są Aptekarze. Niedobór wykwalifikowanych pracowników w aptekach będzie nadal wyraźnie wzrastał w nadchodzących latach.

Consent Management Platform by Real Cookie Banner